วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 3

3.) หน่วยแสดงผล (Output Unit)


หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ และแบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้

- แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) และ เครื่องวาด (Plotter)


เครื่องพิมพ์ (Printer)
เครื่องวาด (Plotter)- แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ เช่น จอภาพ(Monitor) , เครื่องฉายภาพ(LCD Projector) และ ลำโพง (Speaker)
จอภาพ (monitor)เครื่องฉายภาพ (LCD Projector)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น